top of page
Bibel

теми и въпроси

Директни въпроси, директни отговори.

Обяснено просто и разбираемо.

Image by Edward Cisneros

Случаят с Исус

Опитът да се опровергае съществуването на Исус винаги успяваше да докаже съществуването му.

8835193c58911af6a3e06674c93c3392.png

Родословно дърво на Исус

Родословното дърво на Исус обратно към Адам и Ева.

Image by David Wirzba

Апокалипсис

Апокалипсис, Армагедон, Откровение.

Какво означава всичко това и колко далеч сме от края на света?

Novizen Mönche beten
Image by Gaëtan Othenin-Girard

Създаването на Вселената

Битие.

В началото имаше....

bottom of page