top of page

Ждруго доказателство

Дали вярвам или не в Бог не се определя от това дали има или не доказателства за неговото съществуване. Въпросът за Бог е много по-фундаментален или по-добре: по-екзистенциален. Става въпрос за това дали Бог има значение за мен, за моя живот, дали има връзка с него или не. Вярата не означава просто да държиш нещо за истина, но „вярата“ в теологичния смисъл означава жива връзка. Като всяка връзка, връзката с Бог не изключва конфликт, неразбиране, дори съмнение или отхвърляне.

Вярата в Бог често е човешка борба с това същество, което означава всичко за нас и въпреки това е толкова различно; чиито планове и действия понякога не можем да разберем и чиято близост толкова много копнеем. Доказателството е, че когато започнете връзка с него, той ще ви се разкрие.

Защото нека бъдем честни. Ще сме ли готови да се покорим на Бог, да променим живота си, дори ако това може да бъде доказано без съмнение?

Философът Готлиб Фихте пише:"Това, което сърцето не иска, умът не го пуска."

Човекът в своя бунт винаги ще търси изход или бягство. Това се казва в може би най-старата книга в Библията, а именно Йов, както хората казват на Бог: „Махни се от нас, ние не искаме да знаем нищо за твоите пътища! Кой е Всемогъщият, че да Му служим ? Или каква полза за нас, ако му се обадим?" Йов 21:14

И Бог се разкри на хората там и те пак не искаха да повярват.

Така че няма нищо ново под слънцето. Бог преследва това непокорно сърце, което всъщност бяга от Създателя, и иска да го победи с любовта си.

bottom of page