top of page

дт.е крайно време

Уe определено са в последните времена и има много братя и сестри, които искрено вярват в Господ и чакат Неговото завръщане, които със сигурност трябва да помислят върху този въпрос: В глава 22, стих 12 от Откровение, Господ Исус пророкува: „Ето, идвам скоро.” Господ ни обеща, че ще се върне в последните дни, така че сега се върна? Този въпрос наистина е толкова важен за нас християните, така че как трябва да знаем със сигурност дали Господ наистина се е завърнал или не? Всъщност Господ Исус вече ни е казал чрез библейските пророчества и стига да съберем всички факти и да ги претеглим сериозно, ще намерим отговора.

Някои от точките вече са настъпили, други ще се случат.

1. Появата на война, глад и земетресение

2. Възстановяването на Израел

3. Евангелието ще се проповядва във всяко кътче на света

4. Несправедливостта ще надделее и любовта на вярващите ще охладнее

5. Появата на лъжехристи и лъжепророци

6. Нов световен ред

7. Знакът на дявола под формата на имплантиран биочип 

8. Безкасово общество

9. Една световна валута

10. Една световна религия

11. За трети път е построен храм в Израел

12. Чума

13. Хранителната индустрия ще работи чрез организация

14. Водата вече няма да е безплатна

15. Световна полиция

16. Евреите ще разпознаят Исус като Месия

и т.н.

Препоръчвам на всеки да прочете книгата Откровение. 

bottom of page