top of page

Узащо има толкова много страдание

Причина 1: Свободна воля

дчовешкото същество не е роб на Бог, но Бог го е надарил със свободна воля по свой собствен образ. Това води до избор между доброто и злото с всички произтичащи от това последствия. Това означава, че хората са виновни за всички страдания. Защото всеки човек сам решава дали иска да направи нещо добро или зло на някого.

За съжаление, хората с твърде много пари са тези с твърде много власт.

Ако започнем от християнския образ на Бог, който се основава на уравняването на последния или първи принцип (Бог!) с доброто, красивото и истинното (според Платон, последван от великите метафизици на Запада), Бог може да никога не бъдете причина или източник на злото и страданието в света. Ето защо на въпроса за страданието в света може да се отговори само от гледна точка на свободата: тъй като човек сам взема свободни решения, той може да решава и против Божията воля и по този начин да причини морално зло и страдание в света.

Причина 2: законите на природата

дСтраданието не е причинено само от морално зло (причинено от свободната воля на човека), но също произтича от това, че природата е подчинена на закона за причинно-следствената връзка, който може да се тълкува като неутрален и по този начин се разбира отвъд доброто и злото във вечното. Ние също така обикновено наричаме това „лоши неща в природата“, което включва например всякакви природни бедствия (земетресения, бури, вулканични изригвания и др.), болести и други подобни. Това „лошо“ се определя само от хората като такова и, строго погледнато, всъщност е неутрално, т.е. нито добро, нито лошо. Тя е иманентна на космическия закон на вечното ставане, законите на природата. Този вечен закон на природата не познава морална разлика между доброто и злото, а просто се отнася до неутрални природни процеси. Бог е дал на природата и вселената тази собствена неутрална динамика, подобна на „перпетуум мобиле“, който е бил иницииран. За съжаление, тъй като ние, хората, сме подчинени на материята, трябва да се примирим с тези естествени процеси. В същото време знаем, че животът ни е ограничен и че трябва да търпим подобни несгоди само за ограничен период от време. Вместо това можем да възложим всичките си надежди на перфектния небесен живот след смъртта, към който да се стремим. Според това трябва да подредим целия си живот, като следваме божествените закони.

Жott утешава

Три аспекта все още са важни, когато става въпрос за страданието:

 Бог остава там. Той не е бог на хубавото време, който изчезва, когато нещата станат неудобни, като някои приятели, които внезапно вече ги няма. Дори по време на страдание, Бог винаги е с вас.

 Понякога Бог се намесва и лекува. Това не е свързано с голяма вяра или мощна молитва. Той просто го прави. Но ако той не се намеси директно, това не означава, че не вярвате достатъчно. Или той не те обича.

 В един момент всички страдания ще свършат. Библията завършва с обещанието, че завинаги Бог ще „изсуши всички сълзи“ (Откровение 21:4).

Вашето страдание може да продължи. Първоначално може да не получите отговор. Но определено има край. Дотогава обаче това е най-трудният въпрос, пред който вие и аз се изправяме като хора.

bottom of page